The 2nd International Conference of Optical Imaging and Measurement (ICOIM2023)
Keynote Speakers

Keynote Speakers


Keynote Speakers


 前田龙太郎-大会共主席-116.jpg

Prof. Ryutaro Maeda

Xi’an Jiaotong University


魏振忠116X160-头像.jpg 

Prof. Zhenzhong Wei

Beihang University


周仁杰116X160-头像.jpg

Prof. Renjie Zhou

The Chinese University of Hong Kong


Prof. Feng Gao-哈德斯菲尔德大学-116X160-头像.jpg

Prof. Feng Gao

University of Huddersfield


image.png

Prof. Xuechuan Shan

Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech)


王凯歌教授116X160-头像.jpg

Prof. Kaige Wang

Northwest University


崔长彩116X160-头像.jpg

Prof. Changcai Cui

Huaqiao University


张宗华教授116.png

Prof. Zonghua Zhang

Hebei University of Technology


童振-116.png

Prof. Zhen Tong

Shanghai Jiao Tong University

谈宜东-116X160-头像.jpg

Prof. Yidong Tan

Tsinghua University

张祥朝-116X160-头像.jpg

Prof. Xiangchao Zhang

Fudan University


孙国燕116X160-头像.jpg

Prof. Guoyan Sun

Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics of Cas

邓辉116X160-头像.jpg

Prof. Hui Deng

Southern University of Science and Technology


image.png

Prof. Yushu Shi

National Institute of Metrology

卢文龙-116.png

Prof. Wenlong Lu

Huazhong University of Science and Technology


image.png

Prof. Chen Yang

Zhejiang University


朱金龙-116X160-头像.jpg

Prof. Jinlong Zhu

Huazhong University of Science and Technology


康城玮116X160-头像.jpg

Prof. Chengwei Kang

Xi’an Jiaotong UniversityDr. Xiangqian Zhou

Parcan Nanotech (Shanghai) Co., Ltd


张巨帆-116X160-头像.jpg

Prof.Jufan Zhang

University College Dublin
张鑫泉-116X160-头像.jpg

Dr. Xinquan Zhang

Leading Optics (Shanghai) Co., Ltd